heinz@goteborgstradgardar.se
Kontakt: 0701-761712
20
Feb
2015

  I början av året hamlar vi träd hos våra kunder. Hamling innebär att samtliga nya skott på ett träd beskärs med jämna tidsintervall, till exempel varje, vart tredje eller vart femte år. Numera hamlar man oftast träd av estetiska skäl, för att hålla trädkronan liten eller för att gynna den biologiska mångfalden. Vi hamlar oftast träd i stadsmiljö, vid bostadsrättsföreningar.

Read more