heinz@goteborgstradgardar.se
Kontakt: 0701-761712

Konsultation & Rådgivning

konsultation-radgivning

Behöver du rådgivning? Du står kanske i begrepp att nyanlägga, omdana eller restaurera din trädgård. Vi erbjuder våra tjänster till såväl privata kunder som företag eller bostadsrättsföreningar.

Exempel på konsultationer:
Rådgivning kring utformning av trädgårdar, inventering av befintligt växtmaterial, rådgivning kring beskärning, upprättande av skötselplaner, framtagning av planteringsförslag.