heinz@goteborgstradgardar.se
Kontakt: 0701-761712

Hamling – ett modernt kulturarv

20
Feb
2015
Posted by: Jenny  /   Kategori: Aktuellt / Göteborgs Trädgårdar / Inspiration / Trädgårdsanläggning / Trädgårdsdesign / Trädgårdsskötsel   /   No Comments

 

20150206_133200_resized

I början av året hamlar vi träd hos våra kunder. Hamling innebär att samtliga nya skott på ett träd beskärs med jämna tidsintervall, till exempel varje, vart tredje eller vart femte år.

Numera hamlar man oftast träd av estetiska skäl, för att hålla trädkronan liten eller för att gynna den biologiska mångfalden.
Vi hamlar oftast träd i stadsmiljö, vid bostadsrättsföreningar eller privatvillor, där det både är snyggt och praktiskt med hamlade träd. Träden hålls små och de tuktade kronorna släpper in mer ljus.

Parker och kyrkogårdar är andra platser där det ofta finns hamlade träd med sina vackra, knotiga grenar som avslutas med en knuta, där själva hamlingen har skett. Och vem har inte sett de skånska pilevallarna?

Hamling är en skötselteknik med gamla anor. Syftet var att samla lövfoder till gårdens djur. Träden beskars på sensommar eller tidig höst och löven blev boskapens mat på vintern, när det var slut på gräs och hö.

Lövtäkten var vanlig ända fram till slutet av 1800-talet, då vallodling på åkermark slagit igenom. Vallodlingen innebar att man kunde producera tillräckligt med näringsrikt hö för att föda djuren över vintern. På så vis blev samlandet av löv med hjälp av hamling överflödigt.

Ett hamlat träd blir angripet av röta vid hamlingspunkterna och därför så småningom ihåligt. Detta gör dock inte att trädet blir allvarligt sjukt eller kortlivat. Istället blir regelbundet hamlade träd ofta mycket äldre än motsvarande träd som inte har hamlats. Hamlade träd växer nämligen väldigt sakta och får på så sätt kraft att motverka aggressivare svampar.

Ihåligheten ligger bakom en hel del av de hamlade trädens naturvärden. Håligheterna ger nämligen livsrum åt insekter, fåglar och fladdermöss. Mer biologisk mångfald i form av mossor och lavar som trivs på riktigt gamla grovbarkade träd, finner man också i de hamlade trädens rike.

Alla slags lövträd har hamlats historiskt sett. Men de tål det olika bra. Generellt sett är lind det tåligaste och asp det känsligaste trädslaget. Pil, ask och lind är de vanligaste hamlingsträden.

När hamlingen inleds kapar man det unga trädets topp vid önskad höjd. Sker detta nära marken kallas det stubbhamling. Trädet svarar på beskärningen genom att aktivera knoppanlag runt beskärningspunkten. Denna kvast av skott får utvecklas i ett till flera år, innan det avlägsnas genom försiktig beskärning. Denna procedur ska sedan upprepas med jämna intervaller under hela trädets livstid. Knuthamling innebär att beskärningen sker på samma sätt, men på flera knutor i ett symmetriskt uppbyggt grenverk.

 

No Comments