heinz@goteborgstradgardar.se
Kontakt: 0701-761712

Göteborgs Trädgårdar -Historik

goteborgs tradgardar AB

Göteborgs Trädgårdar startade sin verksamhet 2003. Syftet var att erbjuda kvalificerade trädgårdstjänster till kunder som efterlyser hög kvalitet och engagemang.

Efterfrågan på kompetenta trädgårdsmästare har visat sig vara stort och företaget har sedan starten vuxit sakta med säkert. Vi har hela tiden knutit till oss nya kunder som har varit oss trogna och fortsatt att anlita oss för både nyanläggning och skötsel.