heinz@goteborgstradgardar.se
Kontakt: 0701-761712
20
Feb
2015

  I början av året hamlar vi träd hos våra kunder. Hamling innebär att samtliga nya skott på ett träd beskärs med jämna tidsintervall, till exempel varje, vart tredje eller vart femte år. Numera hamlar man oftast träd av estetiska skäl, för att hålla trädkronan liten eller för att gynna den biologiska mångfalden. Vi hamlar oftast träd i stadsmiljö, vid bostadsrättsföreningar.

Read more
prunus-ceracifera-nigra
28
Apr
2014

Blodplommon - Prunus ceracifera 'Nigra' på väg att börja blomma! Och även knopparna bjuder på skönhet utöver det vanliga! De talrika enkla, rosa blommorna blir synlig kort innan den kraftigt mörkröda bladena slår ut. Ätliga, men smaklösa frukter kan förekomma. Barken på trädet är mörkt rostbrun och bladet skiftar i en annan brunröd nyans. Blodplommon finns.

Read more